Intervista leverer kompetanse innen følgende områder:


 • Web, softwareutvikling og design (frontend og backend)
 • Kommunikasjon og markedsføring
 • Økonomi, controllere
 • Innkjøp / logistikk
 • Planlegging
 • HMS / HMSK
 • Ingeniørfag:
 • Mekanisk, Struktur (dynamisk/statisk), Hovedstål
 • Marine og skip, kran og løft, topside engineering
 • Automasjon, Elektro, Instrumentering, HVAC, Telecom
 • Fire & Safety
 • Material/Metallurgi
 • Pumper, flenser, ventiler
 • Subsea Engineering:
 • SURF (Umbillicals, Risere (fleksible/statiske), Flowlines)
 • Manifolds, X-Mas trees, Flow assurance, Pipelines
  • Elektronikkutvikling hardware: 
  • Kretskort, elektroniske komponenter, design, skjema
  • Prototyping, test, sertifisering, serieproduksjon 
  • Sensorer downhole subsea
  • Softwareutvikling og hardwarenær programmering:
  • FPGA, Verilog, VHDL, Asic, Assembler, Bare Metal
  • Mikrokontrollere, datakommunikasjon
  • C, C++, Embedded C, Embedded Linux, Mikrokontrollere, Python
  • Testutvikler, CI/CD, APIs, Agile, SAFe, Scrum
  • Microservices, GitLab, Git, Skyløsninger, AWS, Azure
  • Fornybar energi, vannkraft/vindkraft/småkraft/sol: Reguleringssystemer, apparat – og kontrollanlegg for kraftproduksjon. Strømningsteknikk, automasjon og distribusjon. Kybernetikk, batteriteknologi og digitalisering. Høyspent likestrøms-overføring (HVDC), omformersystemer og undersjøiske strømkabler.
  • Geodata/Geomatikk/Geoinformasjon/Geodesi: Softwareutvikling for geodata- og kartsystemer. Automatisering, visualisering og datafangst. ArcGIS (ESRI), mfl. Python, Javascript for dataimport og datakonvertering. C-språk. Fotometri, remote sensing, drone2map.
  • VA-teknikk, Vann/avløp og kommunalteknikk: VA-modellering, VA-design og VA-prosjektering. Vann- og avløpsteknikk, Hydraulisk modellering av VA-ledningsnett, VAR-teknikk og løsningssalg.

Om Vera Claytor:

Vera Claytor er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo. Erfaring med midlertidig bemanning og fastrekruttering innen en rekke bransjer siden 2006. Tidligere ansatt i bla Add Persona AS, Siemens AS, Poseidon Consulting Services AS og IKM Consultants AS.

Erfaren og sertifisert (2006) bruker av personlighets- og evnetester fra Aon (Cut-e). Testene er sertifisert av DNV-GL.

Har din bedrift behov for personell midlertidig eller fast, eller kanskje du er på jakt etter en ny jobb? Ta kontakt med Vera Claytor, daglig leder, på telefon 480 39 086 eller epost vera.claytor@intervista.no

Intervista AS, Postboks 1235 Vika, 0110 Oslo. Tlf 48039086, epost vera.claytor@intervista.no Organisasjonsnummer: NO 916 273 630 MVA.